Yönetim Kadrosu

Nilgün Özkan Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Alper Tunga Sekreter
Erman Kılıç Sayman
Uğurtan Doğan Üye
Selim Demirci Üye
Haluk Kürkçü Üye